Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến

Chào mừng Quý khách đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại BSC. Để bắt đầu đăng ký, Quý khách vui lòng chuẩn bị

1. CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.

2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera

3. Điện thoại di động để nhận mật khẩu OTP và email để kích hoạt thông tin đăng nhập tài khoản.

Trình duyệt khuyến nghị: Chrome (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên); Safari (iPhone/iPad version 12.4.1 trở lên)

- Vui lòng cài đặt theo khuyến nghị để thực hiện đăng ký